Nyheter

ANSLAGSTAVLA


Här presenteras vad som händer i klubben


Förar/kartläsarutbildning rally


Har du funderat på att börja köra/testa på rally ? För att börja köra
eller åka som kartläsare i rally måste man först gå en teoretisk
utbildning och göra en L-ABC (förstahjälpen utbildning )om man inte
har en sådan innan som inte är äldre än 24 månader. Efter att gått
utbildningen så kan man delta i en rallytävling som debutant med en
vanlig standardbil och då prova på hur det är att köra rally eller om
man ska bli kartläsare börja åkantävling direkt.
Teoriutbildning och L-ABC kurs ordnas den 31/7 kl 9.00 – ca 15.30
inklusive L-ABC kursen har du redan L-ABC utbildningen så är
utbildningen färdig vid 13.00. kostnad för varje del 200:- alltså totalt
400:- för båda delarna. Plats: Hörbys klubblokal.
Anmälan senast 23/7 till: Lars Mårtensson, larsmartensson@live.se
uppge namn, personnummer, klubbtillhörighet och om du har någon
licens sen tidigare.
Upplysningar: Lars Mårtensson 073 81 09 589